Copy-trading

Hvad er copy-trading?

Copy-trading gør det muligt for alle at kopiere handlerne hos de bedste tradere og opnå samme resultater og afkast som de professionelle. Læs her hvordan.

Copy-trading bliver i stadig stigende grad mere og mere populært i Danmark. Det er der mange gode grunde til. Copy-trading er præcist, hvad ordet siger. Det betyder ganske enkelt at kopiere andres trading.

Copy-trading går ud på, at gøre det muligt for private investorer at følge og kopiere handlerne hos de bedste tradere – og dermed opnå præcis de samme økonomiske resultater og afkast som de professionelle. I stedet for, at man selv vælger at fordele sine investeringer i specifikke markeder, værdipapirer eller instrumenter, så fordeler man en del af sin portefølje på nøje udvalgte og professionelle tradere og får dermed præcis samme afkast som dem.

I praksis foregår det ved at følgende trader vælger at allokere en del af sin portefølje til automatisk at kopiere handlerne hos den kopierede trader forholdsmæssigt. Det betyder, at enhver handel foretaget af den kopierede trader, som f.eks. åbning af positioner, stop-loss, take-profit ordrer, lukning af positioner m.m., automatisk bliver gennemført hos den følgendes konto forholdsmæssigt.

Eksempel:
Hvis den professionelle trader har et kontoindestående på 1 million kroner på sin konto og vælger at sætte 10.000 kroner på én handel (1%), så vil en følgende trader med eksempelvis 10.000 kroner på sin handelskonto indgå præcis samme handel, men for blot 1% af sit kontoindestående svarende til 100 kroner.

Det er altså ikke det absolutte beløb, der kopieres imellem de to tradere, men den forholdsmæssige andel af handelkontoens indestående. Det giver præcis samme risikostyring hos begge tradere, da udgangspunktet for hver handel forholdsmæssigt er det samme.

Opret en konto hos eToro

⭐⭐⭐⭐⭐
Kom i gang med Copytrading
Kopier de professionelle investorer idag!

Hvilke fordele har de profesionelle ved at offentligøre deres handler og lade andre kopiere dem?

De professionelle tradere har et økonomisk incitament til at dele deres handler med andre og lade dem kopiere dem, fordi det er kutyme for handelsplatforme, der tilbyder copy-trading til deres kunder, altid at give de professionelle tradere en andel i handelsomkostningerne per handel. Der er ofte tale om en meget lille kommission per gennemført handel, men tager man i betragtning, at de dygtigste tradere kan have tusindvis af følgere, så kan det være en betydelig ekstra indtægt oveni profitten fra de professionelles egne handler.

Man kunne være bekymret for, at en kommissionsaftale baseret på antallet af gennemførte handler ville motivere de profesionelle tradere til at handle for hyppigt for dermed at øge deres kommissionsindtægter, men denne problemstilling opstår ikke. Overtrading ville reducere afkastet betragteligt og dermed gøre den enkelte trader væsentlig mindre attraktiv at følge, da det kun er de professionelle tradere med konstante og høje afkast, der er attraktive at følge.

Hvilke fordele har handelsplatforme ved at lade deres kunder kopiere de profesionelle handler?

Der findes en række uetiske handelsplatforme, der handler stik modsat deres egne kunder og baserer deres indtægter på at kunderne taber deres penge på platformen på præcis samme måde som et online casino tjener penge. Men ser man bort fra disse, så tjener langt de fleste handelsplatforme deres primære indtægter på at opkræve kunderne transaktionsomkostninger, der er højere end deres omkostninger til at gennemføre handlerne. Det er altså i platformenes interesse, at kunderne gennemfører så mange handler som muligt og dermed driver indtægterne op.

Det er samtidig i handelsplatformenes interesse, at deres kunder tjener penge på deres handler, da de så forventes at fortsætte med at handle på platformen og dermed skabe fremtidige indtægter for handelsplatformen. Det er begrænset, hvor mange kunder, der fortsætter med at handle, hvis de bliver ved med at tabe. Det er altså naturligt, at handelsplatformene deler deres indtægter med profesionelle tradere for at kunne tiltrække de bedste copy-tradere til deres kunder, så de har de bedste forudsætninger for at tjene penge på platformene og forbliver kunder længe.

copytrading
Copytrading

Ovenstående er et screenshot fra den anerkendte platform Etoro der er særligt populær blandt copytradere.

Hvilke fordele har kunderne af at kopiere de professionelles handler?

Der er mange åbenlyse fordele for kunderne ved at opnå samme økonomisk afkast som en professional trader.

Et væsentlig højere økonomisk afkast er selvsagt meget motiverende for private investorer. Trading indeholder altid et element af held, der kortvarigt kan overbevise mange tradere om, at de ikke blot er heldige, men meget dygtige og i stand til at skabe ekstraordinære resultater, men inderst inde ved vi alle, at de profesionelle tradere over tid og alt andet lige skaber et væsentlig højere afkast end de private investorer grundet deres erfaring, metoder, disciplin og risikostyring.

Det er ingen hemmelighed, at stort set alle nye aktive tradere skal igennem en længerevarende læringsfase, hvor de økonomiske tab er uundgåelige. For rigtig mange ender denne fase aldrig og tabene fortsætter. Ved at overlade tradingen af dine penge til professionelle tradere undgås den dyre læringsperiode og de tilhørende tab og frustrationer.

Det er befriende at spare en masse timer foran skærmene for at følge markedernes gang og konstant lede efter de rigtige situationer, hvor mulighederne for at handle er favorable. Ved at overlade arbejdet til de professionelle tradere frigøres ikke blot en masse tid, der kan anvendes til andre og vigtigere formål, men sindet frigøres også for unødige bekymringer og stress. Dette element ved copy-trading er mindst lige så vigtig, som de økonomiske fordele ved konceptet.

Copy-trading giver ydermere kunderne mulighed for at sprede deres risiko ved at kunne fordele deres midler på platformen blandt forskellige professionelle tradere med hver deres markedsfokus og risikoprofiler.

Opret en konto hos eToro

⭐⭐⭐⭐⭐
Kom i gang med Copytrading
Kopier de professionelle investorer idag!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.